Ảnh Chương Trình Phát Cơm Và Tặng Quà Tới Các Bệnh Nhân Tại Bệnh Viện Đa khoa Tỉnh Nam Định Ngày 08 / 03 /2015 ( 18 Tháng Giêng Ất Mùi )

 Giới Thiệu Một Số Hình Ảnh Trong Buổi Phát Cơm và Tặng Quà Tới các Bệnh Nhân Tại Khoa Bệnh Viện Đa Khoa Nam Định - Ngày 08 /03 /2015

Bài Thơ Của Trần Phi Khanh Tặng Liên Hoa Phật Tử Nam Định

Em ơi ! Ta cùng góp sức chung tay
Nương theo Đức Phật ta làm điều hay
"Hạt ngọc thiêng" ta giúp người khổ cực
Một nụ cười vẹn tròn những yêu thương.
 
 Đi làm từ thiện ngày hôm qua
Tình nghĩa bà con sống đậm đà
Mặc kệ khó khăn cho tiền bạc
Phát cơm từ thiện cứu người ta.
trantuan9's  album on Photobucket

Ảnh Chương Trình Phát Cơm Và Tặng Quà Tới Các Bệnh Nhân Tại Bệnh Viện Đa khoa Tỉnh Nam Định Ngày 08 / 03 /2015 ( 18 Tháng Giêng Ất Mùi )

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới