Du Lịch Thung Nai , Thác Bờ , Xứ Mường , Hòa Bình ( 23 /05 /2015 - 06 Tháng 4 Năm Ất Mùi )

BỘ ẢNH DU LỊCH THÁC BỜ THUNG NAI HÒA BÌNH 2015

Phi Khanh TranAi lên tới Thung Nai , Đà Bắc
Dọc Sông Đà , Bến Ngọc long lanh
Thăm đền Chúa thác Hoà Bình

Chợ Bờ, hang Miếng, thác ghềnh cheo leo.

Du Lịch Thung Nai , Thác Bờ , Xứ Mường , Hòa Bình ( 23 /05 /2015 - 06 Tháng 4 Năm Ất Mùi )

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới