NHỮNG NGÀY GIỖ , NGÀY KỴ CỦA HỌ TRẦN

              TỪ ĐƯỜNG TRẦN MÔN CHÂN LINH

                          Nhị vị bà tổ cô bên nội - CÔ BỔNG - CÔ ĐIỀU

                                   ( Sắc Phong QUỲNH HOA CÔNG CHÚA ) - Giỗ  ngày - 07/ 01

                              Lưỡng đại ông MÃNH TƯỚNG TRẦN MÔN - VẠN PHÁP TỐI ANH LINH

 

BÊN NỘI

  1.  Ông nội: Trần Hoa Canh 29/ 12

  2.  Bà nội: Trần Thị Kim 07/ 05

  3.   Bà trẻ   : Vũ Thị Diệu        05/ 01

  4.   Bố: Trần Bảo Như       22/ 05

  5.   Mẹ: Lê Thị Ngọc           25/ 12

  6.   Mẹ già: Lương Thị Mùi 27/ 02

  7.   Mẹ già: Quan Thị Sưu 13/ 10

8       Bác: Trần Quang Vượng- Vòong

 9.     Bác: Trần Thị Hiệp- Vòong gái

10     Bác: Trần Thị Liên

11    .Chú: Trần Bảo Vui 09 / 11

12.    Chú: Trần Bảo Phu

13.    Anh: Trần Quốc Bản 19/ 02

14    .Anh: Trần Bảo Hiền

15.    Chị: Trần Thị Tú Lan 15/ 12

16    .Chị: Trần Thị Thanh Tâm 03/ 05

17    .Chị :Phạm Thị Thìn 18/ 09

18.   Anh: Trần Tiến Đức ( Anh Tắc)

19.Anh: Trần Văn Tài ( Anh Sồi)

20.Anh: Trần Hoán Minh - Mất Tháng 11

21.Cháu: Trần Thị Dung ( con anh Bản )

 

 

 

 

BÊN NGOẠI

 

1.Ông ngoại: Lê Ngọc  Vinh 15/01

2.Bà Ngoại: Trần Thị Thể 15/06

3.Bà trẻ: Trần Thị Nấm 25/11

4.Bà trẻ: Nguyễn Thị Đào 07/06

5.Mợ :Nguyễn Thị Canh 08/07

6.Bà: Lê Thị Phúc

7.Cậu:Lê Ngọc Vang 15/06

9.Em:Lê Ngọc Dũng ( con cậu Vang ) 05/01

 

 

 

 

 

 

( PHỔ CẬP CỬU HUYỀN THẤT TỔ
ĐẮC SIÊU SINH AN LẠC QUỐC )

 

 

 

 

( Người lập - Ông Trần Bảo Thái )

 

 

 

 


 

BIA KÝ HẬU - CUNG TIẾN NỘI NGOẠI GIA TIÊN- TÍN CHỦ TRẦN BẢO HẢI ( KẾ TRƯỞNG )

 photo L1100361_zps14mypznk.jpg

Chân Linh Họ Ngoại ( Họ Lê )