Tưởng Nhớ Hòa Thượng Thích Thanh Hệ ( Thích Hạnh Nghiêm- Đạo Hiệu Viên Minh) 1948 - 2017

Bộ Ảnh Tưởng Nhớ Hòa Thượng Thích Thanh Hệ ( Thích Hạnh Nghiêm- Đạo Hiệu Viên Minh) 1948 - 2017https://photos.google.com/…/AF1QipPg-h9y79bte5_kkEoqBVhNnAq…

* Linh 2 Photobooket - https://s1378.photobucket.com/user/TranBaoHieu/Tuong%20Nho%20Hoa%20Thuong%20Thich%20Hanh%20Nghiem%202017/story

* Video Tưởng Nhớ Hòa Thượng Thích Hạnh Nghiêm

Link 1 Youtube - Click Here ...

Linhk 2 Dalymotion - Click Herre ...