Bài Thơ Mừng Ngày Khai Trương Của Ông TRẦN BẢO HẢO mang tên TỬ VI 2014

Bài Thơ Mừng Ngày Khai Trương Của Ông TRẦN BẢO HẢO mang tên TỬ VI 2014

Bài Thơ Mừng Ngày Khai Trương Của Ông TRẦN BẢO HẢO mang tên TỬ VI 2014

Thấm thoát trôi đi chẳng có còn
Bao nhiêu ngày nữa tới sang năm
Rắn đi ngựa tới ,Xuân lại tới
Thấu cảnh sự Đời thật cỏn con...      H/T...

 

Kỷ Niệm Website Tân Hồng Thái * Ngày Khai Trương 06 /12 /2013

 

:
Tâm niệm của người về hưu

Life is too short. Don’t waste time hating anyone.
(Cuộc đời quá ngắn ngủi. Đừng phí thì giờ ghét bỏ ai làm gì.)

Only friends and family will be present in sickness. Stay in touch.
(Chỉ có gia đình và bạn bè bên cạnh khi đau ốm. Nhớ gần gũi.)

You don’t need to win every argument. Agree to disagree.
(Không cần thắng trong mọi cuộc tranh luận. Hãy chấp nhận bất đồng.)

Crying is good, but it’s more healing crying with friends.
(Khóc cũng tốt, nhất là khi khóc với bạn bè.)

Release your children when they become adults, its their life now.
(Hãy buông con cái ra khi chúng trưởng thành. Bây giờ chúng có cuộc sống riêng.)
 
Make peace with your past so it won’t screw up the present.
(Hãy để yên quá khứ để hiện tại không bị xáo trộn.)

Don’t compare your life to others. They have different journeys.
(Đừng đem đời mình so với ai đó; đời mỗi người mỗi khác)
 
Everything can change in the blink of an eye.
(Mọi chuyện ở đời có thể thay đổi trong chớp mắt)

. Take a deep breath. It calms the mind.
(Hít thở sâu giúp tinh thần ổn định)

Get rid of anything that is neither useful, beautiful, nor joyful.
(Hãy gạt bỏ những gì vô ích, xấu xa, buồn bã)

What doesn’t kill you really makes you stronger.
(Điều gì không giết ta được sẽ giúp ta mạnh hơn)

Today is special. Enjoy it.
(Ngày hôm nay là ngày đặc biệt. Phải tận hưởng nó)

Your belief of your being right doesn’t count. Keep an open mind.
(Đừng tin rằng mình luôn luôn đúng. Phải có đầu óc cỏ̉i mỏ̉)
 
Forgive everyone everything.
(Hãy tha thứ tất cả cho mọi người)

What other people think of you is none of your business.
(Đừng bận tâm về nhận xét của ai đó về mình)

Time heals almost everything. Give time time.
(Thời gian hàn gắn gần như mọi sự. Hãy để cho thời gian có thì giờ)

However good or bad a situation is, it will change.
(Tình thế dù tốt hay xấu, rồi cũng thay đổi)

Don’t take yourself so seriously. No one else does.
(Đừng quá nghiêm khắc với bản thân. Không ai làm như vậy)

Believe in miracles.
(Hãy tin vào phép lạ)

It’s OK to yield.
(Nhường nhịn một chút cũng không sao)

Friends are the family that we choose.
(Bạn bè là gia đình do chúng ta chọn)

 
 
  
LIFE  -  CUC SNG
 
The photos are great, but the philosophy is even better       

Các bức ảnh thật tuyệt vời, nhưng những bài học từ cuộc sống còn tuyệt vời hơn nữa
              
  We never get what we want,
We never want what we get, 
We never have what we like, 
We never like what we have.
And still we live & love. 
That's life...
 
Không có thứ ta muốn,
Không muốn thứ ta có,
Không có thứ ta thích,
Cũng không thích thứ ta có.
Thế nhưng ta vẫn sống và yêu.
Đó là cuộc sống...
 
  
  
The best kind of friends,  
Is the kind you can sit on a porch and swing with, 
Never say a word,
And then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
 
Bạn tốt nhất là người mà bạn có thể cùng ngồi đung đưa trước hiên nhà,
không nói lời nào cả, vậy mà khi rời khỏi, bạn vẫn cảm giác như đó là cuộc trò chuyện thú vị nhất mà bạn từng có.
   
 
  
It's true that we don't know 
What we've got until it's gone,
But it's also true that we don't know  
What we've been missing until it arrives.
 
Ta thường chẳng biết mình có gì cho đến khi đánh mất chúng,
và cũng chẳng biết mình thiếu gì cho đến khi chúng đến.
  
  
                                         Giving someone all your love is never an assurance that they'll love you back! 
 
Don't expect love in return;  
Just wait for it to grow in their heart,
But if it doesn't, be content it grew in yours.
 
Trao ai hết tình yêu thương của bạn không có nghĩa rằng chắc chắn họ cũng sẽ thương yêu bạn!
Đừng trông đợi tình yêu như một sự đáp trả; Hãy chỉ đợi cho nó lớn lên trong tim họ, Nhưng nếu không được như vậy, thì hãy vui vì nó đã lớn lên trong tim bạn.
 
 
  
It takes only a minute to get a crush on someone, 
An hour to like someone,
And a day to love someone,
But it takes a lifetime to forget someone.
 
Có khi chỉ mất một phút để phải lòng ai đó, một giờ để bắt đầu cảm thấy thích, và một ngày để bắt đầu yêu, Nhưng lại phải mất một đời để có thể quên được họ.
 
   
   Don't go for looks; they can deceive.  
Don't go for wealth; even that fades away. 
Go for someone who makes you smile, 
Because it takes only a smile to
Make a dark day seem bright. 
Find the one that makes your heart smile!
 
Đừng tìm kiếm nơi vẻ đẹp bề ngoài; chúng có thể đánh lừa bạn.
Cũng đừng tìm kiếm nơi của cải vật chất; vì ngay cả những thứ đó rồi cũng sẽ ra đi.
Hãy tìm kiếm người có thể khiến bạn mỉm cười, vì chỉ cần có nụ cười thì ngày ảm đạm cũng trở nên tươi sáng.
Hãy tìm người có thể khiến trái tim bạn mỉm cười!
 
   
     May you have 
Enough happiness to make you sweet,  
Enough trials to make you strong, 
Enough sorrow to keep you human, 
And enough hope to make you happy
 
Cầu cho bạn: Đủ hạnh phúc để trở nên dịu dàng nhân hậu, Đủ nếm trải để trở nên kiên cường mạnh mẽ, Đủ nỗi buồn đế biết cảm thông, Và đủ hy vọng để trở nên hạnh phúc.
 
   
  
 Always put yourself in others' shoes.
If you feel that it hurts you, 
It probably hurts the other person, too.
 
Hãy luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Điều gì làm bạn tổn thương, thì cũng có thể sẽ làm tổn thương họ.
 
  
  
  The happiest of people 
Don't necessarily have the best of everything; 
They just make the most of everything that comes along their way.
Happiness lies for
Those who cry, 
Those who hurt,
Those who have searched, 
And those who have tried, 
For only they can appreciate the importance of people 
Who have touched their lives. 
 
Người hạnh phúc nhất không hẳn là người có được những thứ tốt nhất;
Mà chỉ là người biết tận dụng tất cả những gì đến với họ.Hạnh phúc sẽ đến với những ai từng rơi lệ, từng tổn thương, từng tìm kiếm, và từng cố gắng, bởi chỉ có họ mới có thể hiểu được tầm quan trọng của những người đã từng chạm vào cuộc đời họ.
 
  
  
 When you were born, you were crying  
And everyone around you was smiling. 
Live your life so that when you die, 
You're the one who is smiling
And everyone around you is crying.
 
Khi bạn chào đời, bạn khóc và mọi người xung quanh nhìn bạn mỉm cười.
Hãy sống cuộc đời mình thế nào để khi chết, mọi người xung quanh than khóc, và bạn mỉm cười.
  
 Please send this message
To those people who mean something to you,  
To those who have touched your life in one way or another, 
To those who make you smile when you really need it, 
To those that make you see the brighter side of things When you are really down, 
To those who you want to know 
That you appreciate their friendship.
 
Hãy gửi thông điệp này
Cho người có ý nghĩa đối với bạn,
Cho người đã chạm vào cuộc đời bạn bằng cách này hay cách khác,
Cho người có thể khiến bạn nở nụ cười khi bạn thật sự cần nó,
Cho người có thể giúp bạn nhìn thấy mặt tích cực của vấn đề khi bạn thật sự thất vọng,
Và cho người mà bạn muốn họ biết rằng bạn trân quý tình bạn của họ.
 
   
And if you don't, don't worry,  
Nothing bad will happen to you, 
You will just miss out on the opportunity to brighten someone's life with this message...
Nếu không làm vậy, cũng đừng lo lắng,Sẽ chẳng có điều tồi tệ nào xảy đến với bạn đâu,Chỉ là bạn vừa lỡ mất cơ hội làm cuộc sống ai đó tươi sáng hơn với thông điệp này mà th


Người Nhật khuyên:
    Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
    Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
    Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa qủa
    Bớt ăn chất bột, uống nhiều sữa
    Bớt mặc lắm quần áo, tắm nhiều lần
    Bớt đi xe, năng đi bộ
    Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
    Bớt nóng giận, cười nhiều hơn
    Bớt nói ..., làm nhiều hơn
    Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn  

CHÚC BẠN MAY MẮN, NIỀM VUI TIẾP NỐI...10 Awesome Grass Sculptures

Here are 10 amazing sculptures made only of grass! Quite intricately sculpted, must see sculptures! Includes sculptures from elephants to giraffes to even unicorns!
Grass Sculptures

Grass Sculptures
Cool and creative Formula 1 car grass figure

Grass Sculptures
Cow grass sculpture

Grass Sculptures
This is an amazing elephant grass sculpture.

Grass Sculptures
Giraffe grass sculpture found in Krasnoyarsk, Siberia during summer time. 

Grass Sculptures
In the grounds of a country house in Cornwall near the fishing village of Mevagissy the Victorian gardens have been restored to their former glory

Grass Sculptures
Men grass sculpture at Museum Beelden aan Zee in Scheveningen by Wim Quist architects.

Grass Sculptures
The sculpture, In the Garden of Dreams, was made by brother and sister team Sue and Pete Hill.This sculpture was created as a sister to the Mud Maid which can be found at the Lost Gardens of Heligan in Cornwall.

Grass Sculptures
If you have ever visited an art gallery and felt assailed by the "don't touch" signs, then Lucy Strachan's work is for you. Her outdoor sculptures cry out to be touched - or even stroked and hugged, something the artist herself encourages. “Spinning Top” was Lucy's first grass work.

Grass Sculptures

============================

Những tòa nhà nổi của tương lai Seascraper


Công trình nổi dường như là giải pháp hữu hiệu nhất cho tương
lai với hiện trạng dân số đã lên tới hơn 7 tỷ người trên hành tinh, những cuộc di cư ồ ạt tới các thành phố và nguy cơ lũ lụt ngày càng gia tăng. Dưới đây là một số thiết kế 'chuẩn bị' nơi sinh sống cho tương lai của chúng ta:

1. Tòa nhà Seascraper
Tòa nhà Seascraper, bao gồm nhà ở, văn phòng, khách sạn và trung tâm giải trí hiện đại  đang được các kỹ sư người Mỹ thiết kế với khả năng tự cung cấp năng lượng hoàn toàn nhờ vào các nguồn năng lượng sạch. Nguồn năng lượng chính của tòa nhà nổi này được cung cấp từ hệ thống phát điện nhờ vào các dòng hải lưu dưới biển sâu. Ngoài ra, phần lớn vỏ bọc của tòa nhà được lắp hệ thống pin mặt trời giúp cung cấp năng lượng sạch cho tòa nhà. Trong khi đó, hệ thống cung cấp nước sạch cho tòa nhà được lấy từ bể trữ nước mưa cùng hệ thống nước sạch được xử lý từ nước thải từ tòa nhà tạo thành một vòng toàn hoàn khép kín.

2. Trung tâm xử lý rác nổi trên biển

Dự án Plastic Fish Tower của các kiến trúc sư người Hàn Quốc được thiết kế với cấu trúc hình tròn khổng lồ nổi trên bề mặt đại dương nằm trong Đảo rác Thái Bình Dương khổng lồ sẽ thu thập
và tái chế nhựa để tạo năng lượng. Phần trung tâm của cấu trúc hình cầu được sử dụng làm nơi xử lý rác thải nhựa thu thập được từ trên đại dương. Phần ngoài và phần nổi trên mặt nước của cấu trúc hình cầu sẽ được sử dụng làm khu dân cư. Nguồn năng lượng cho khu dân cư được cung cấp từ nhà máy xử lý rác nhựa.

3. Tòa nhà Waterscraper
Với một vòng tròn giúp ổn định và một cấu trúc tháp hình mái vòm trong suốt nổi trên biển, tòa nhà Waterscraper, bao gồm bãi biển, nhà hàng, bến du thuyền, trung tâm bơi lặn và khách sạn sẽ là một nơi sinh sống lý tưởng cho các cư dân tương lai. Cấu trúc mái vòm trong suốt giúp toà nhà tiết kiệm năng lượng nhờ ánh sáng ban ngày. Mô hình giống như tòa nhà Waterscraper cũng được coi là một giải pháp cho áp lực dân cư qua đông tại các thành phố lớn trên Trái đất. Theo Cơ quan các vấn đề xã hội và kinh tế của Liên Hợp Quốc, khoảng 1/2 dân số thế giới đang sống tại các thành phố.

4. Tòa nhà Greenstar

Dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2014, dự án Greenstar sẽ là một trung tâm hội nghị 2.000 chỗ ngồi và khách sạn sang trọng 800 phòng ngoài khơi Maldives ở Ấn Độ Dương. Những tòa nhà như thế này sẽ là giải pháp giúp Maldives - quốc đảo có địa hình thấp nhất thế giới – đối phó với nguy cơ bị nhấn chìm do tình trạng nước biển tăng.

5. Cầu cảng nổi

Với diện tích khoảng 490.000 m2, cầu cảng nổi có thể đón cùng lúc 3 tàu du lịch viễn dương. Hệ thống cầu cảng bao gồm khách sạn, trung tâm mua sắm, nhà hàng sẽ giúp khách du lịch có những trải nghiệm mới lạ giữa đại dương. Khoảng 10% mái của cấu trúc cảng nổi được lắp đặt pin mặt trời để cung cấp năng lượng cho các công trình bên trong. Ngoài ra, cầu cảng cũng được thiết kế với khả năng tận dụng tối đa ánh sáng ban ngày để tiết kiệm năng lượng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "dungcam" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to dungcam+unsubscribe@googlegroups.com. To post to this group, send email to dungcam@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/dungcam. For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.