Đại Lễ Phật Đản Chùa Hóp - Mỹ Phúc - Nam Định - PHật Lịch 2561 - Dương Lịch 2017