Đại Lễ Phật Đản Chùa Tiên Sa - Chùa Hóp Xã Mỹ Phúc Huyện Mỹ Lộc Nam Định ( Ngày 10 Thánh 4 Năm Ất Mùi 2015 - Phật Lịch 2559 )

tuantran83hangcap's DAI LE PHAT DAN TAI CHUA HOP MY PHUC 2015 album on Photobucket