Ông Trần Bảo Hải ( Kế trưởng ) Gửi lời Chúc Tết

 Ông Trần Bảo Hải ( Kế trưởng )  đến tất cả anh em con cháu trong dòng họ Thay mặt mọi người ở bên CANADA , chúc toàn thể gia quyến trong dòng họ Trần - An Khang Thịnh Vượng , Vạn Sự Như Ý ! 

 Trần Bảo Hải ( mùng 2 Tết Giáp Ngọ ) .         

   

           

  

                        

Ông Trần Bảo Hải ( Kế trưởng ) Gửi lời Chúc Tết

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới