Du Lịch Tây Bắc 2013 - Photo (Northwest) 2013 , Yên Bái , Lào Cai , Sapa

tanhongthai's tay bac2013 album on Photobucket

 photo IMG_3864_zpscb0d77d8.jpg

 photo IMG_3869_zpsdcf3603b.jpg

 photo IMG_3903_zpsb61b14f4.jpg

 photo IMG_3987_zps595bc61a.jpg

 photo IMG_4030_zpsb85d6047.jpg

 photo IMG_4036_zps5ed87120.jpg

 photo IMG_4065_zpsf0db7f9e.jpg

 photo IMG_4092_zpsc0bcc2eb.jpg

 photo IMG_4126_zps9f12f3e9.jpg

 photo IMG_4128_zpse0e2088d.jpg

 photo IMG_4127_zps10596d53.jpg

 photo IMG_4150_zpsdee9e905.jpg

 photo IMG_4176_zps1412b08f.jpg

 photo IMG_4173_zps478f52b3.jpg

 photo IMG_4183_zps37db220b.jpg

 photo IMG_4220_zps454b3200.jpg

 photo IMG_4234_zps34670b27.jpg

 photo IMG_4216_zps534a70af.jpg

Tây Bắc 2013 - Photo (Northwest) 2013

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới