Thác Bờ 2017 , Hòa Bình , Cao Phong , Đền Cô Đôi Thượng Bồng Lai , Động Hoa Sơn

TranBaoHieu's THAC BO HOA BINH 2017 album on Photobucket