Gia Đình Bà - Trần Thị Quế Diệp ( Bà Bé )

 
               Bà Trần Quế Diệp  ( Bà Bé )
***************************************
 
                                       Ông - Trần Văn Khánh
    Sinh 16 / 09 /1932 - Mất 21 h 15 -28 /10 /2015
             16 /09  Ất Mùi - Hưởng Thọ  83 Tuổi

 
 

 

1 * Bà - Trần Thị Quế Diệp ( Bà Bé ) - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm 1937 ( Tuổi Đinh Sửu )

Tiểu Sử : ................................................................................................

2 * Ông - Trần Văn Khánh - Sinh Ngày 16 Tháng 09 Năm 1932 - Tuổi Nhâm Thân - Mất 21 h 15 Ngày 28 Tháng 10 Năm 2015 ( 16 / Tháng 9 Năm Ất Mùi )

Tiểu Sử : ................................................................................................

 

1 *  Trần Vương Khôi - Sinh Ngày 06 Tháng 02 Năm 1956 ( Tuổi Bính Thân )

Tiểu Sử : ................................................................................................

2 *  Trần Đăng Khoa - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ........( Tuổi ........... )

Tiểu Sử : ................................................................................................

3 *  Trần Ngọc Khuê  - Sinh Ngày 05 Tháng 10 Năm 1960 ( Tuổi Canh Tý )

Tiểu Sử : ................................................................................................

4 *  Trần Khắc Khoan Sinh Ngày 25 Tháng 12 Năm 1962 ( Tuổi Nhâm Dần )

Tiểu Sử : Sinh Và Lớn Lên Tại TP Hồ Chí Minh

5 * - Trần Thị Đoan Trang - Sinh Ngày 19 Tháng 12 Năm 1963 ( Tuổi Quý Mão )

Tiểu Sử : Sinh Và Lớn Lên Tại TP Hồ Chí Minh , Nghề Nghiệp Kinh Doanh Tự Do

6 * Trần Thiện Khiêm  - Sinh Ngày 31 Tháng 01 Năm 1966 ( Tuổi Bính Ngọ )

Tiểu Sử : Học Tiểu Học Tại Trường Trần Phú ,  Từng học Tại Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin , Làm Việc Tại CPV

7 * Trần Phi Khanh - Sinh Ngày 16 Tháng 05 Năm 1968 ( Tuổi Mậu Thân )

Tiểu Sử : ................................................................................................

8 * Trần Yến Khương ( Chút ) - Sinh Ngày 05 Tháng 10 Năm 1970 ( Tuổi Canh Tuất)

Tiểu Sử : ................................................................................................

Một Số Hình Ảnh Của Gia Đình Bà Trần Quế Diệp ( Bà Bé )