Bài Xem Nhiều Chuyên Mục Video Hát Văn

 
              Đình Cương
Hát Văn Chầu Thánh Hay Nhất
          Văn Cô Đôi Thượng
        Đồng Cô Hồng Quang
                  Văn Chương
    Hát Chèo & Hát Văn Đặc Sắc
                    Vân Quyền
           Chín Giá Chầu Văn
                Thanh Long
   Hát Văn Chầu Thánh Hay Nhất

           Văn Ông Hoàng Bảy
          Hát Văn Thanh An

                 Thăng Hoa
       Nghệ Thuật C
hầu Văn Huế
     Những Khúc Hát Chèo & Hát Văn
       Hay Nhất Của Quốc Phòng
    Đình CươngVới Những Khúc
  Hát Chèo & Hát Văn Hay Nhất
          Văn Đôi Cam Đường
    Hát Văn Phạm Thanh Quang
    Văn Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh
           Hát Văn Thanh An

      Văn Cô Đôi Thượng Ngàn
  3 Giá Hát Văn Khắc Tư , Thu Trà

 

    Văn Cô Chín 3 Giá Hầu Văn
 Văn Chương ,Khắc Tư ,Thanh Ngoan
           3 Giá Hát Văn Cô Bơ
Khắc Tư , Văn Quyền , Thúy Mùi
       Văn Cô Bé Thượng Ngàn
    Hát Văn Lời Cổ , Quốc Phòng
      Văn Quan Hoàng Bảy
Biểu Diễn Vân Quyền , Xuân Hinh
      Văn Đôi cô Cam Đường
   Hát Văn Hầu Đồng Biểu Diễn

           Văn Chúa Thác Bờ
            Hát Văn Thanh An

 

                 Văn Chầu Tổ
             3
 Giá Dâng Văn
               Văn Chầu Đệ Nhị
Hát văn , Ngọc Thân , Thúy Len
    Hát Văn Nghĩa mẹ Công Cha
         Biểu Diễn Đình Cương
      Văn Quan Hoàng Mười
 Hát Văn Lời Cổ Quốc Phòng
        Văn Cậu Bé Đồi Ngang
        Hát Văn- Văn Chương

        Văn Chầu Bé Bắc Lệ
     Hát Văn - Nghệ Sĩ Văn Chương

 
 XEM THÊM CLICK HERE
 

 photo gickr.com_283ff160-5eea-5be4-b9a0-395b35732337_zpsb7umyajs.gif

Hát Văn 36 Giá Đồng

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới

Thăm dò ý kiến

Quý Vị Có Thích Chuyên Mục Này của Chúng Tôi Không ?

(23)
51%

Không (10)
22%

Cần Cải Thiện Hơn (12)
27%

Tổng số lượt bình chọn: 45