Du Xuân 2018

Du Xuân 2018 Bính Tuất - Tân Hồng Thái , Bản Hội Nam Định - Chùa Đậu , Bút Tháp, Phật Tích , Chúa Kho , Đền Đô
* Linhk Youtube - https://youtu.be/_LlhBKO01lY
* Linhk Daly Motion - https://dai.ly/x6fh45k

Bộ Ảnh Du Xuân 2018 Mậu Tuất - Chùa Đậu , Bút Tháp , Phật Tích , Đền Bà Chúa Kho , Đền Đô - Click Here

* Link Dự Phòng : https://s44.photobucket.com/user/namdinh1788/library/Du%20Xuan%202018

https://s44.photobucket.com/user/namdinh1788/slideshow/Du%20Xuan%202018