Vở Chèo Đương Đại - Bến Nước Đời Người - Nhà Hát Truyền Hình

       Bến Nước Đời Người
  Biểu Diễn Nhà Hát Truyền Hình

             Hoàng Thái Hâu Mạc Triều
         Nhà Hát Chèo Thái Bình
  Chiến Trường Không Tiếng Súng
         Đoàn Chèo Nam Định

 
   
 
   Bài Xem Nhiều Chuyên Mục Chiếu Chèo Tân Hồng Thái
 
            Ngọc Hân Công Chúa
        Đoàn Chèo Hà Nội Biểu Diễn
          Đào Lý Một Cành
     Nhà Hát Chèo Hải Dương
               Đôi Ngọc Lưu Ly 
  Đoàn Chèo Nam Định Biểu Diễn
             Ngôi Đình Làng Hạ
   Chèo Đương Đại Hải Phòng

              Chuyện Người Xưa
    Đoàn Chèo Tổng Cục Hâụ Cần

          Ngọc Hân Công Chúa
Biểu Biễn Nhà Hát Chèo Hà Nội
       Bến Nước Đời Người
  Biểu Diễn Nhà Hát Truyền Hình

             Hoàng Thái Hâu Mạc Triều
         Nhà Hát Chèo Thái Bình
  Chiến Trường Không Tiếng Súng
         Đoàn Chèo Nam Định

               Hồ Xuân Hương
            Đoàn Chèo Hà Nội
 
Vở Chèo Cổ - Quan Âm Thị Kính
        Đoàn Chèo Nam Định

                Mở Lại Cửa Rừng
               Vở Chèo Đương Đai

 

             Ân Oán Tình Đời
     
Đoàn Chèo Hải Dương
   Doanh Điền Sứ Nguyễn Công Trứ
               Chèo Thái Bình

    Oan Khuất Một Thời
           Vở Chèo Hay
            Thạch Sanh
   Tác Giả - Trần Đình Ngôn
              Canh Bạc Cuối Cùng
  Biểu Diễn Đoàn Chèo Hải Phòng

         Định Phúc Táo Quân
Biểu Diễn Đoàn Chèo Hải Phòng
 

  Lưu Bình Dương Lễ
  Đoàn Chèo Hà Tây Biểu Diễn

  Vở Chèo Cổ 
   Quan Âm Thị Kính -  Hà Nội
          Nữ Tướng Thục Nương
             Đoàn Chèo Phú Thọ
                  Lê Quý Đôn
  Đoàn Chèo Thái Bình Biểu Diễn
   Danh Chiếm Bẳng Vàng
         Đoàn Chèo Bắc Giang

               Sứ Thần Đại Việt
              Đoàn Chèo Hải Dương