1 * Ông Trần Bảo Hảo - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm 1944 - Tuổi Giáp Thân

Tiểu Sử : ................................................................................................

2 * Bà Trần Kim Dung - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ........ - Tuổi .............

Tiểu Sử : ................................................................................................

3 * Trần Văn Hòa ( ANDY TRAN ) - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ....... - Tuổi ........

Tiểu Sử : ................................................................................................

4 * Trần Văn Bình ( BINH TRAN ) - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ....... - Tuổi ........

Tiểu Sử : ................................................................................................

5 * Trần Bích Thủy ( THUY TRAN ) - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ....... - Tuổi ........

Tiểu Sử : ................................................................................................

6 * Trần Bích Chung ( MARIE TRAN ) - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ....... - Tuổi ........

Tiểu Sử : ................................................................................................

7 * Cháu Trần  Sophie Minh Hien ( Con ANDY TRAN ) - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ....... - Tuổi ........

Tiểu Sử : ................................................................................................

Kính Mong Quý Vị Tiếp Tục Bổ Xung & Góp Ý Vào Những Mục Còn Thiếu Sót .Mọi Đóng Góp Xin Phản hồi Trực Tiếp Tại Đây Hoặc Gửi Vào Địa Chỉ Mail Trong Mục Liên Hệ . Xin Trân Thành Cảm Ơn

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới