Bài Xem Nhiều Chuyên Mục Sân Khấu Cải Lương

 
     Đất Gọi Tình Người
            Hữu Trọng - Cẩm Tiên
                      Lối Về
      Nhà Hát Truyền Hình Biểu Diễn
               Đường Xa Vạn Lý
Tác Giả Minh Quân , Phạm Văn Đằng
             Một Phút Một Đời
   Đoàn Cải Lương Cao Văn Lầu
         Nắng Sớm Mưa Chiều
           Cải Lương Hiện Đại

              Nỗi Đau Ngày Ấy
           Đạo Diễn Quốc Khánh
          Tình Không Gian Dối
        Đ D - Vương Huyền Cơ
                       Vàng
       Đạo Diễn Hoàng Việt Tân
         Đối Thoại Với Người Xưa
        Quế Trân & Ngọc Thắng
         Biển Mặn Tình Người
         Đạo Diễn _ Hữu Lộc
          Tiếng Trống Mê Linh
         Đạo Diễn - Ngọc Giàu

              Biển Lòng Của Mẹ 
        Tác Giả - Hoàng Song Việt

 

           Bóng Hồng Sa Mạc
            Tác Giả - Hà Triều
              Đời Cô Lựu
    Bạch Tuyết - Minh Vương
   Mê Cung
       Nhà Hát Cải Lương Việt Nam
          Nỗi Buồn Nhan Sắc
       Trọng Phúc - Mỹ Hằng
 
           Đứa Con Không Tên
         Đạo Diễn Kim Phương

           Nửa Đời Hương Phấn
              Tác Giả Hà Triều

          Nghiệp Cẩm Ca
  Tác Giả Hồng Phúc - Đức Hiền
        Nhụy Kiều TƯớng Quân
         Tác Giả - Kim Tử Long
   Chuyện Tình
             Lan Và Điệp
                Tiêu Anh Phụng
               Vũ Linh & Tài Linh
               Tình Mẫu Tử
 Diệp Lang , Ngọc Giàu , Lệ Thủy

  Tô Ánh Nguyệt
Tài Linh - Kim Tử Long

 
 

Sân Khấu Cải Lương

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới