Chân Dung Tự Họa

2016-02-26 20:01
 ảnh 12745884_1736462636609597_3648655078087251143_n_zpsapr4cmje.jpg Ai bảo trông xe là nhọc.
Trông xe phê lắm chứ.
Ngồi trông xe ta họa ảnh vui
Nào là biếm,chân rung.

 

 ảnh 12745884_1736462636609597_3648655078087251143_n_zpsapr4cmje.jpg

Kí Họa - Trần Khắc Khoan
 ảnh 12745884_1736462636609597_3648655078087251143_n_zpsapr4cmje.jpg

Kí Họa - Trần Khắc Khoan

 

    Bài Liên Quan Cùng Chuyên Mục Trần Khắc Khoan Thơ Và Kí Họa   


 Tết Bên Mẹ

 Tết Vắng Cha

Chào Xuân Bình Thân

Chân Dung Tự Họa

Tạm Biệt Nàng Xuân

             Ngẫu Hứng
 

 Chào NOEL

 Vô Đề

 Bộ Ảnh Kí Họa Của Khắc Khoan