Noel

2016-02-26 21:15
 ảnh 12745884_1736462636609597_3648655078087251143_n_zpsapr4cmje.jpg
       Merry christmas 2015
          Kí Họa Của  Trần Khắc Khoan
 ảnh 12745884_1736462636609597_3648655078087251143_n_zpsapr4cmje.jpg
       Merry christmas 2015.
Cháu nào nghèo...chưa có IPHONE 6 giơ tay..
          Kí Họa Của  Trần Khắc Khoan

 

 ảnh 12745884_1736462636609597_3648655078087251143_n_zpsapr4cmje.jpg
       Tết Nhớ Bố
          Kí Họa Của  Trần Khắc Khoan
 ảnh 12745884_1736462636609597_3648655078087251143_n_zpsapr4cmje.jpg
       Trọng gần đi xe đạp đươc rồi.Trọng sẽ cố gắng hơn nữa
          Kí Họa Của  Trần Khắc Khoan

 

    Bài Liên Quan Cùng Chuyên Mục Trần Khắc Khoan Thơ Và Kí Họa   


 Tết Bên Mẹ

 Tết Vắng Cha

Chào Xuân Bình Thân

Chân Dung Tự Họa

Tạm Biệt Nàng Xuân

             Ngẫu Hứng
 

 Chào NOEL

 Vô Đề

 Bộ Ảnh Kí Họa Của Khắc Khoan