Chào Xuân Bính Thân 2016

2016-02-26 20:43
 ảnh 12745884_1736462636609597_3648655078087251143_n_zpsapr4cmje.jpg
Kí Họa Của  Khoan Khăc Trân
 ảnh 12745884_1736462636609597_3648655078087251143_n_zpsapr4cmje.jpg
 Kí Họa Của  Khoan Khăc Trân

 

 ảnh 12745884_1736462636609597_3648655078087251143_n_zpsapr4cmje.jpg
Ông Đồ- Kí Họa Của  Khoan Khăc Trân
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tôi thấy xuân về khắp đó đây
Bao hàng bánh mứt khéo trưng bày
Này mâm ngũ quả ,phong bao đỏ
Nọ bánh chưng xanh lẫn bánh dày.

 Thơ Khanh Trần
 ảnh 12745884_1736462636609597_3648655078087251143_n_zpsapr4cmje.jpg
 BÀI THƠ XUÂN KHỔ
của anh Hai ( Trần Vương Khôi ) năm 1980 canh thân

XUÂN ĂN CHAY
Canh Thân con khỉ hỡi bu mày
Tết đến kia rồi ! Tớ đếch hay
Gà chửa ra lông bông chưa nở
Gạo còn ủ chấu đậu còn xay
Giao thừa cúng đỡ tô dưa muối
Mồng một tạm dùng dĩa ớt cay
Trời Phật phù hộ ban phước lộc
Xuân này bu nó cúng đồ chay
Bài thơ đã 36 năm.

 

 ảnh 12745884_1736462636609597_3648655078087251143_n_zpsapr4cmje.jpg
Kí Họa Của  Khoan Khăc Trân
 ảnh 12745884_1736462636609597_3648655078087251143_n_zpsapr4cmje.jpg
 Kí Họa Của  Khoan Khăc Trân

 

    Bài Liên Quan Cùng Chuyên Mục Trần Khắc Khoan Thơ Và Kí Họa   


 Tết Bên Mẹ

 Tết Vắng Cha

Chào Xuân Bình Thân

Chân Dung Tự Họa

Tạm Biệt Nàng Xuân

             Ngẫu Hứng
 

 Chào NOEL

 Vô Đề

 Bộ Ảnh Kí Họa Của Khắc Khoan