Ảnh Du Xuân 2015 ( 10 Tháng Giêng Năm Ất Mùi - 28 /02 /2015 ) Chùa Bút Tháp - Chùa Phật Tích - Đền Bà Chúa Kho

 GIỚI THIỆU BỘ ẢNH DU XUÂN 2015 ( NGÀY 10 THÁNG GIÊNG - ẤT MÙI )

Phi Khanh Tran ( Tặng Bản Hội Nam Định )
Non cao núi biếc cảnh thiên thai
Thiên cảnh mây bay chốn bồng lai
Du xuân thắng cảnh cầu xin lộc

Phật tích đền thiêng giúp tương lai.
 

 

trantuan11's  album on Photobucket

Ảnh Du Xuân 2015 ( 10 Tháng Giêng Năm Ất Mùi - 28 /02 /2015 ) Chùa Bút Tháp - Chùa Phật Tích - Đền Bà Chúa Kho

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới