Quỹ Trái Tim Vàng Tân Hồng Thái - Heart of Gold Fund Tan Hong Thai

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới

MỘT NĂM CÓ 4 NGÀY GIỖ CHÍNH - 1 NGÀY 07 THÁNG GIÊNG GIỖ NHỊ VỊ TỔ CÔ - 2 . NGÀY 22 / 5 GIỖ CỤ CỐ TRẦN BẢO NHƯ - 3 . NGÀY 22 / 12 GIỖ CỤ CỐ LÊ THỊ NGỌC - 4 NGÀY 29 /12 GIỖ CỤ TỔ TRẦN HOA CANH

 

TỪ ĐƯỜNG TRẦN MÔN CHÂN LINH

   Nhị vị bà tổ cô bên nội - CÔ BỔNG - CÔ ĐIỀU

( Sắc Phong QUỲNH HOA CÔNG CHÚA ) - Giỗ  ngày - 07/ 01

  1. Lưỡng đại ông MÃNH TƯỚNG TRẦN MÔN - VẠN PHÁP TỐI ANH LINH

 

BÊN NỘI

  1.  Ông nội: Trần Hoa Canh 29/ 12

  2.  Bà nội: Trần Thị Kim 07/ 05

  3.   Bà trẻ   : Vũ Thị Diệu        05/ 01

  4.   Bố: Trần Bảo Như       22/ 05

  5.   Mẹ: Lê Thị Ngọc           25/ 12

  6.   Mẹ già: Lương Thị Mùi 27/ 02

  7.   Mẹ già: Quan Thị Sưu 13/ 10

8    Bác: Trần Quang Vượng- Vòong

 9.     Bác: Trần Thị Hiệp- Vòong gái

10.Bác: Trần Thị Liên

11.Chú: Trần Bảo Vui 09 /11

12.Chú: Trần Bảo Phu

13.Anh: Trần Quốc Bản 19/ 02

14.Anh: Trần Bảo Hiền

15.Chị: Trần Thị Tú Lan 15/ 12

16.Chị: Trần Thị Thanh Tâm 03/ 05

17.Chị :Phạm Thị Thìn 18/ 09

18.Anh: Trần Tiến Đức ( Anh Tắc)

19.Anh: Trần Văn Tài ( Anh Sồi)

20.Anh: Trần Hoán Minh - Mất Tháng 11

21.Cháu: Trần Thị Dung ( con anh Bản )

 

 

 

 

BÊN NGOẠI

 

1.Ông ngoại: Lê Ngọc  Vinh 15/01

2.Bà Ngoại: Trần Thị Thể 15/06

3.Bà trẻ: Trần Thị Nấm 25/11

4.Bà trẻ: Nguyễn Thị Đào 07/06

5.Mợ :Nguyễn Thị Canh 08/07

6.Bà: Lê Thị Phúc

7.Cậu:Lê Ngọc Vang 15/06

9.Em:Lê Ngọc Dũng ( con cậu Vang ) 05/01

 

 

 

 

 

 

( PHỔ CẬP CỬU HUYỀN THẤT TỔ
ĐẮC SIÊU SINH AN LẠC QUỐC )

 

 

 

 

 

( Người lập - Ông Trần Bảo Thái )

 

 

Họ Ngoại