Chào mừng quý vị ghé thăm website Tân Hồng Thái - Trang của họ Trần - Nơi Gặp Gỡ Và Chia Sẻ. Mong Quý Vị góp ý & cung cấp tư liệu thêm để Website TÂN HỒNG THÁI ngày càng phát triển ! Welcome to visit the website of Hong Thai Tan - Tran their page - the meeting place and sharing. Hope you suggestions & more documentation provided to Website TAN HONG THAI growing!

 photo gickr.com_283ff160-5eea-5be4-b9a0-395b35732337_zpsb7umyajs.gif

 

"  anh "

  新 日 一

   Tân Hồng Thái

Những Bài Thơ của Cụ Cố Trần Bảo Như

 poems Mr(Bao Nhu Tran)                              

Thơ Tự Trào

Hoa Việt anh em vốn một nhà
Bắt đầu kháng chiến đã tham gia
Luôn luôn công tác không ngừng việc
Thấm thoát năm nay tuổi đã già

Thấm thoát năm nay tuổi đã già
Lơ mơ thần bệnh vẫn thăm qua
Vun vớt trong lòng tơ mọi lối
Việc ngoài xã hội , việc trong nhà

Việc ngoài xã hội , việc trong nhà
Đấu tranh tư tưởng bước đường xa
Sao cho trong ấm ngoài êm được
Cũng phải tham gia dám kể già

Cũng phải tham gia dám kể già
Cho tròn nhiệm vụ mới là ta
Vừa năm nhân khẩu sao no đủ
Giữ được gia truyền nối nghiệp cha
                            Trần Bảo Như

    Poetry emotional self surge 

Chinese Vietnamese capital of a brother
Start Resistance has joined
Always work does not stop
Fleeting year old age   

Fleeting year old age
Dimly through mental illness still visit
look again in your heart, silk threads all the way
The society, in the home

The society, in the home
Ideological struggle path away
 In warm outside so soft is
 Also participating dare to mention old 

Also participating dare to mention old
For his duties as our new
Just five star filled demographics
Keeping the traditional succeeded him
                                                                         
                                              Bao Nhu Tran
                                     Thơ Chống Mỹ

Gớm Thay Mỹ Diệm nó gây đường

Ngoại Cảm dần dà đến ngoại thương

Phủ tạng điều hòa cho khỏe mạnh

Khử phong trừ độc đủ nhều phương .
  
    Trần Bảo Như

Anti-American

Poetry Rather disgusting U.S & Diem it causes the road Sick outside, gradually injuries inside
The parts of the body, for healthy air
Eliminating wind, toxins in the methods by                      Bao NhuTran
Đông Y Chống Mỹ


Đông Tây khăng khít mối Liên Tâm

Chẳng sợ Hoa Kỳ giống Ngoại Sâm

Bách Hợp sưu tầm gom kế hoạch

Tâm Thần ổn định đúng phương châm

Dao cầu chém cổ quân Ô Tặc

Thuyền Tán dừ xương lũ Lục Dâm

Nam Bắc Đương Quy nền thống nhất

Liên Kiều xã hội tiếng vang ầm .

                          Trần Bảo Như 1962

Asian medicine - Anti-American 

East West close relationship (lotus seeds)
Not afraid of the United States, race Ginsheng
Hundred, collection, collection plans
Mental stability proper method


Cutters medication, beheading, Army (O Tac)
  (Thuyen Tan) flood runoff (Luc Dam)
North and South (Dương Quy) uniform background
(Lien Kieu) social thunderous echoThơ Chống Pháp

Ầm ầm nghe tiếng gọi non sông
Hăng hái quân dân quyết một lòng
Gậy tày giáo mác gia công đánh
Đại bác , tàu bay , chẳng hãi hùng
Kết cục Điện Biên vang tiếng nổ
Việt Nam nổi tiếng khắp Tây Đông .

                        Trần Bảo Như­ - 1959

Poetry Against France

Hear the call of premature roaring river
Eager civil and military decisions of one heart
Sticks and spears outsourcing evaluation
Cannons, airplanes, not frightening
Outcome (Dien Bien) wine boom

Vietnam is famous throughout East West.                         
Bao Nhu Tran - 1959
Thơ Chúc Tết

Hoa Đào Đua Nở Mừng Xuân
Chúc Nhau Vui Mạnh Hòa Bình
Chúc Nhau Công Tác Tiến Hành Mạnh Thêm !
Trần Bảo Như - Xuân 1961

Happy New Year Poems

Digging flowering, bloom Rushing Spring Celebration
Fun Together Happy, Healthy, Peace
Good Work Together More Powerful Action!
Bao Nhu Tran - Spring 1961

 Giáo Huấn

     Nhớ ơn tổ ấm sinh thành
Có cây ,có gốc ,có cành ,có hoa
     Nhớ ngày mười ba tháng ba
Là ngày sinh nhật ngày ta ra đời
    Năm nay tuổi ngoài sáu mươi
Con con cháu cháu vui trong một nhà 
     Anh em trên thuận dưới hòa
Đến xuân trường thọ là ta vui lòng
    Nay nhân gió mát trăng trong
Ta đây khuyên nhủ mấy dòng vân vân
     Ở cho có nghĩa có nhân
Đem câu đạo đức suy gần rộng ra
    Vì người , người lại vì ta
Thân yêu đoàn kết mới là nhân sinh
    Mà trong kinh tế gia đình
Đừng nên lãng phí coi khinh của đời
    Chi tiêu vừa đủ thì thôi
Vung tay quá trớn lỡ rồi tay không
    Phải nên tính toán từng đồng
Điều hòa vừa đủ , phải trông mà làm
   Vệ sinh gìn giữ an toàn
Lau chùi sạch sẽ phong quang cửa nhà
    Thể thao thể dục mọi khoa
Ngày ngày luyện tập để mà dưỡng thân
    Sớm khuya văn hóa chuyên cần
Gia công học tập , dần dần tiến lên
    Tòng quân nghĩa vụ dân quyền
Giữ nhà , giữ nước , giữ miền đất đai
    Góp công , góp sức ,góp tài
Bên trong có ấm thì ngoài mới êm
     Gia phong con giữ lấy nề
Mọi điều giáo dục kể nên còn dài
    Ta nay tóm tắt mấy lời
Khuyên con , con chớ bỏ ngoài lỗ tai .
                                     
Trần Bảo Như - 1964

 
Education in family
   
 
Gratitude to the birth nest
There are trees, a base, a stem, flowers   
  Remember the day thirteen, March
 Birthday, the day I was born 
  In this age of sixty
 Son of children in a child happy  
 Brothers, under the agreement on air
By spring longevity, as I please    
Now the cool wind's moon
I like this advice a few lines later
In the circumstances mean that the humanitarian
Bring sentence broader moral failure near    
So people who leave because we
Dear new human solidarity    
But in economics, family
Do not waste, contempt of life    
Spending loud enough
profligate spending too, and not miss anything    
Should calculate every penny
Air Conditioner enough, must look that makes   
Keep safe sanitation
Wipe clean, clear their homes    
Sports fitness things
On training days, to healthy body   
from morning to evening, the culture, diligence
Cattle academic exercise, gradually moving    
Overview of civil rights obligations
Keep your home, keep water, keeping soil domain    
Contribution, contributions, raising talent
Inside there is a warm, quiet, apart from the new     
Keep the room routine All that should matter is long education   
 I now summarize a few words
 Encourage your children, you do not ignore your ears.
                                     
  
Bao Nhu Tran - 1964

Tân Hồng Thái Trân Trọng Giới Thiệu - Tan Hong Thai proudly presents -htpt//tanhongthai165hangcap.com - Trang Của Họ Trần - Page family TRAN - Nơi Gặp Gỡ & Chia Sẻ
Tân Hồng Thái Trân Trọng Giới Thiệu - Tan Hong Thai proudly presentsTân Hồng Thái Trân Trọng Giới Thiệu - Tan Hong Thai proudly presents -htpt//tanhongthai165hangcap.com - Trang Của Họ Trần - Page family TRAN - Nơi Gặp Gỡ & Chia Sẻ

 

 

Tân Hồng Thái -Điểm Tin & Bài Mới - Point the following news Tan Hong Thai & Post ***** 薪 鴻 泰

1. Ngày 22 Tháng 5 Năm Giáp Ngọ - Kỷ Niệm 40 Năm Ngày Húy Kỵ Cụ Cố Trần bảo Như

2.  Bệnh khớp và bệnh tim mạch & Vài Cách Giản Dị Làm Giảm Áp Huyết Áp Cao - sưu tầm bởi ông Hảo Trần - Arthritis and heart disease Some simply depressurizing High Blood Pressure- collected by Mr. Hao Tran )

3. Ngày 19 / 02 Giáp Ngọ - 19 / 03 /2014 - Kỷ Niệm 32 năm Ngày Húy Kỵ Ông Trần Quốc Bản (Ông Trưởng ) Sinh 1933 - Mất 1985 - On 19/02 Armor Horse - 19/03/2014 32 year Anniversary Date of Death Mr. Tran Quoc Ban (Mr. Head) Born 1933 - Loss of 1985

4.Hình Tượng & Ý NghĩaTháp Cửu phẩm Liên Đài

5 Ý nghĩa & Hình Tượng Thủy Sám Liên Đài Xem thêm thông tin: https://tanhongthai165hangcap-com.webnode.vn/products/y-ngh%C4%A9a-h%C3%ACnh-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-th%E1%BB%A7y-sam-li%C3%AAn-%C4%91%C3%A0i/

 6. Giao Thừa Độc Đáo Tại Nam Định -Unique Eve In Nam Dinh
 

7 Cảm Ơn Đời ! Bài Thơ Của Ông Trần Bảo Hảo - Thank You Life - Poems by Mr.HaoTran / Tst ...

8. Duy tri trí cho người có tuổi và Tự cứu mình - 10 thực phẩm ‘đen’ có hàm lượng cholesterol cao ( sưu tầm bởi ông Hảo Trần )Retention of older people and to save themselves - 10 foods 'black' have high cholesterol (collected by Mr. Hao Tran)


9 * “Giải Nhiếp Ảnh Chụp Từ Camera Có Cánh - sưu tầm bởi ông Hảo Trần - From Camera Capture Photography Award with wings - collected by Mr. Hao Tran


10 *NHỮNG LOẠI THỰC PHẨM TỐT CHO TRÍ NÃO -BUT good food for the brain (collected by Mr. HaoTran)

11 * Tết Thanh minh & Phong tục tảo mộ của người Việt Ngày 26 / 02 Giáp Ngọ ( 26 /03 /2014 ) Gia đình ông Hùng & gia đình ông Dũng - Bà Ánh _ Bà Oanh ( con Cụ Vui ) về thăm quê và dự lễ Thanh minh - Đây là truyền thống tốt đẹp diễn ra hàng năm .

Tân Hồng Thái Trân Trọng Giới Thiệu - Tan Hong Thai proudly presents

*****
*****
tanhongthai165hangcap.com - Trang Của Họ Trần - Page family TRAN - Nơi Gặp Gỡ & Chia Sẻ

 

  TÂN HỒNG THÁI XIN KÍNH CHÀO QUÝ VỊ

        TAN HONG THAI WELCOME YOU PLEASE

Chào mừng bạn đến với trang Web TÂN HỒNG THÁI" - Trang của họ Trần

TRANG WEB NÀY KHÔNG MANG MANG BẤT KỲ NỘI DUNG THƯƠNG MẠI ,QUẢNG BÁ . ĐƠN THUẦN CHỈ LÀ NƠI MÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRONG GIA TỘC & MỘT SỐ BẠN THÂN THIẾT GẶP GỠ , TRAO ĐỔI , THĂM HỎI LẪN NHAU , CHIA SẺ , ĐÓNG GÓP NHỮNG BÀI THƠ, BÀI VIẾT , VIDEO , CÙNG NHỮNG KINH NGHIỆM TRONG CUỘC SỐNG ,  MÀ MÌNH SƯU TẦM , GÓP PHẦN THÊM GẦN GŨI NHAU HƠN , PHẦN NÀO LÀM VƠI ĐI NỖI NHỚ , NỖI NHỌC NHẰN TRONG CUỘC SỐNG . TRANG WEB CŨNG NHƯ NGƯỜI HƯỚNG DẪN VIÊN
         Hướng dẫn khách viếng thăm& thông tin cho họ biết về những nội dung về mọi hoạt động của dòng họ TRẦN . 
Welcome to the Web site TAN HONG THAI "- Trang Tran their BRING THIS SITE DOES NOT BRING ANY CONTENT OF MERCHANTABILITY, PROMOTE. Merely WHICH EVERYONE IN SOME acceleration & MEET friendship, exchanging and ask each other, sharing, contributing poems, TEXT, VIDEO, THE EXPERIENCE IN THE SAME LIFE, THAT YOUR collectibles, cONTRIBUTE mORE closer, PORTION alleviate REMEMBER, where hardships in life. AS WELL AS THE SITE GUIDE   Guide visitor information & let them know about the content of all operations of pistachio line   TÂN HỒNG THÁI Thân gửi đến toàn bộ cô dì chú bác , các anh chị em , cùng toàn thể các cháu trong toàn bộ họ nội,họ ngoại, khắp gần xa trong dòng họ TRẦN ! Mọi người cùng phát huy Tâm Lực , Trí Lực , bắt tay xây dựng đóng góp các bài viết,cung cấp các tư liệu ,video v v...
Để trang Web này ngày một phong phú & hoàn thiện hơn Mọi tư liệu xin gửi về hòm thư : 
Hai Tran haitran1942@gmail.com; Hao Tran haobaotran@yahoo.ca ; toan tran ; toanthan1@icloud.com -tranbaothai1953@yahoo.com - trntnthanh@yahoo.com hoặc tranthanhtuan83hangcap@gmail.com  Tân Hồng Thái Xin Trân Trọng Kính Báo ! Dear TAN HONG THAI entire uncles and aunts, brothers and sisters, and all the children in all of their internally, they are foreign, from near and far over the line they CEILING! Everyone promoting Mind Power, Tri Luc, construction began contributing articles, providing documentation, video v v ... To this Site richer & more complete All materials should be sent to mailbox: Hai Tran haitran1942@gmail.com; Hao Tran haobaotran@yahoo.ca; tran; toanthan1@icloud.com-tranbaothai1953 @ yahoo. com - trntnthanh@yahoo.com or tranthanhtuan83hangcap@gmail.com   Tan Thai Hong cordially Report!

https://ue.vnweblogs.com/gallery/18513/369835-009.gif

 

Giới thiệu

Trang về thông tin , giải trí , thư giãn 

1 - KÊNH VIDEO , KHO DỮ LIỆU HÌNH ẢNH CỦA MỌI HOẠT ĐỘNG HỌ TRẦN        

www.youtube.com/user/83tuan/videos?sort=dd&view=1&live_view=500&flow=list

2 - TÂN HỒNG THÁI -TRANG  PHẬT GIÁO Buddhism                                                 https://tanhongthaitrangphatphap.webnode.vn/

 

 

 NGHE NHẠC                                     https://hn.nhac.vui.vn/

NHAC TÂN HỒNG THÁI                      https://hn.nhac.vui.vn/

TRANG  NHẠC QUÊ HUONG              https://mp3.zing.vn/the-loai-album/Nhac-Que-Huong/IWZ9Z08D.html

KÊNH ẢNH TỔNG HỢP HỌ TRẦN             https://plus.google.com/100617760859741501017/photos

KÊNH ẢNH CÁC THÀNH VIÊN HỌ TRẦN    https://upanh.phimnhanh.net/index.php

TRANG TIN TỨC                               https://vnexpress.net/24h-qua - https://www.baomoi.com/  - https://vietnamnet.vn/

TRANG QUÊ HƯƠNG NAM ĐỊNH      baonamdinh.com.vn/

        Từ Đường Chân Linh Họ Trần

 photo tuduongtranmonchuananh_zps0ed00480.jpg

NHỮNG BÀI THƠ CỦA CỤ CỐ TRẦN BẢO NHƯ

GIÁO HUẤN

2013-12-09 21:28
Giáo...

THƠ

2013-12-09 21:33
 Th¬ Tù Trµo   Hoa ViÖt anh vèn mét nhµ b¾t ®Çu kh¸ng chiÕn  ®· tham gia Lu«n lu«n c«ng t¸c kh«ng ngõng viÖc ThÊm tho¸t n¨m nay tuæi ®· giµ    ThÊm tho¸t n¨m nay tuæi ®· giµ L¬ m¬ thÇn bÖnh vèn th¨m qua Vun vít trong lßng t¬ mäi lèi ViÖc ngoµi x· héi ,viÖc trong...

 photo gickr.com_283ff160-5eea-5be4-b9a0-395b35732337_zpsb7umyajs.gif

Lịch sử của trang web

Trong phần này, bạn có thể mô tả quá trình xây dựng trang web và đưa ra các lý do để sáng tạo ra nó. Đây cũng là cách để đề cập đến các mốc hình thành và cảm ơn những người đã tham gia.

Địa chỉ mail toan tran <toanthanh1@icloud.com>

 Hao Tran <haobaotran@yahoo.ca>

 David Lu <david.co.lu@gmail.com>

 Phuongc88@gmail.com ( con bác Sầu ) 

Hai Tran <haitran1942@gmail.com>

 Dung Tran <dungk_tran@yahoo.com>

le hoa <lanhoa82@yahoo.com>

 soc le <soc_le@yahoo.ca>;